Στους μαθητές μου!!!


Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε σαν άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος Επιμόρφωσης ΤΠΕ Β' Επίπεδο. Με πολλή αγάπη μαζί τώρα θα το εμπλουτίσουμε με εργασίες, σκέψεις και εικόνες και ελπίζω να αποτελέσει τον αγαπημένο δικτυακό σας τόπο. Μέσα στις σελίδες του να ταξιδέψετε τώρα, αλλά και αργότερα για να κρατήσετε ζωντανά στη μνήμη σας όσα θα ζήσουμε μαζί αυτή τη χρονιά.

Το Σχολείο

Το Σχολείο

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

TV κανείς, ή να μη δει;

Με μεγάλη μου χαρά φιλοξενώ και πάλι στο ιστολόγιο τα  αγαπημένα μου Δευτεράκια-Τριτάκια και τώρα Τεταρτάκια και την εξαιρετική δασκάλα τους και  συναδέλφισσα. Διαβάστε την εργασία τους για την τηλεόραση: